Inschrijvingsbegrotingen (bouwkundig) brandwerende aanpassingen toetsen op marktconformiteit en volledigheid. De marktconformiteitstoets had betrekking op zorghuis dr. W. Drees en verpleeghuis De Eshoeve in Den Haag. Doel is het inzichtelijk maken van de noodzakelijke aanpassingen in het kader van brandveiligheid alsmede het toetsen van de bijhorende kosten in relatie tot het beschikbare budget.