Projectondersteuning gedurende ontwerpfase en contractvorming. Naast het opstellen van een demarcatielijst heeft gedurende de ontwerpfase toetsing plaats gevonden van het ontwerp, de technische omschrijving, de bouwkosten en de contractdocumenten. Mogelijke risico’s zijn in beeld gebracht met bijbehorende aanbevelingen.