Jongejan Bouwmanagement is een onafhankelijk bouw- en projectmanagementbureau dat zich richt op proces- en projectondersteuning van vaak multidisciplinaire projecten. Ons werkveld is breed georiënteerd met specifieke kennis van (maatschappelijk) vastgoed en Supply Chain Management. Wij opereren in een breed netwerk van professionals waardoor, indien nodig, altijd sprake is van een integrale aanpak. Daarnaast kunnen wij door een projectmatige aanpak en kennis van zaken nagenoeg iedere behoeftevraag oppakken, ongeacht de fase waarin een specifiek project zich bevindt.

Jongejan Bouwmanagement kenmerkt zich door zijn sterke betrokkenheid, gedrevenheid, heldere communicatie en verslaglegging.

Daarnaast staat continuïteit bij ons centraal en wordt onder andere gewaarborgd door een overzichtelijke projectstructuur waar alle betrokken partijen onderdeel van uitmaken. Daarbij wordt snel en adequaat richting gegeven aan de planvorming en/of doelstelling van het specifieke project, zonder daarbij de vaak uiteenlopende belangen van de betrokken partijen uit het oog te verliezen. Tegengestelde belangen worden waar mogelijk tijdig gesignaleerd en eenduidig verwoord om deze zo snel mogelijk bespreekbaar te maken binnen de projectorganisatie. Gedurende het gehele project bewaakt Jongejan Bouwmanagement, als spin in het web, de beheersaspecten kosten, planning, kwaliteit en organisatie.

Wij beschouwen ieder project als uniek en zien het als uitdaging binnen budget en vastgestelde planning de gewenste kwaliteit te behalen. Deze uitdaging is naar alle tevredenheid met meerdere opdrachtgevers aangegaan met een financieel succesvol eindresultaat.