Uitvoeren van een nulmeting om inzicht te krijgen in de onderhoudstoestand van de huisvesting. De inspectieresultaten zijn verwerkt in een rapportage met een bijbehorende kostenraming van de verwachte herstel- en/of vervangingskosten.