Deepscan brandveiligheid verpleeghuis De Eshoeve op zowel bouwkundig als installatietechnisch gebied inclusief technische omschrijving ten behoeve van de aanbesteding (bouwkundig) brandwerende werkzaamheden. Doel van de deepscan is het vaststellen of de huidige status van brandveiligheid voldoet aan de geldende eisen en regelgeving. De resultaten zijn door ons verwerkt in een brandveiligheidsrapportage waarbij de noodzakelijke aanpassingen onderbouwd zijn met een kostenraming. De rapportage is tevens voorzien van plattegronden met de (voorgestelde) brandscheidingen.