Proces- en projectmanagement gedurende de voorbereidings-, realisatie- en nazorgfase voor verpleeghuis De Eshoeve, woonzorgcentrum Moerwijk, verpleeghuis Houtwijk, verpleeghuis Vrederust-West en woonzorgcentrum Rivierenbuurt. De werkzaamheden betreffen het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, inclusief gunningsdocumenten, en het coördineren van de projectaanbesteding. Gedurende de realisatiefase is de directievoering en het bouwtoezicht geleverd. Na de oplevering is de nazorg gecoördineerd.