Meerjarenonderhoudsplan opstellen, inclusief kostenraming, voor het verkrijgen van inzicht in de onderhoudsverwachtingen voor de komende jaren.