Inspectie en opname brandveiligheid

Inspectie brandscheidingen verpleeghuis De Stromenhof en opname bouwkundige- en installatietechnische gebreken.Rekeningen houdend met de eerder verleende omgevingsvergunning en de geldende eisen en regelgeving betreffende brandveiligheid. Overleggen met woningcorporatie en Brandweer Haaglanden en uitwerken opnameresultaten tot aanbestedingsdocumenten ten behoeve van de aanbesteding (bouwkundig) brandwerende werkzaamheden.

Aanbesteding, uitvoering en oplevering

Coördineren en uitvoeren aanbesteding tot en met gunning. Project- en procesmanagement bouwbegeleiding tot en met oplevering.